Møt partnerne

Her kan du gjøre deg kjent med oss. Det er vi som gjør jobben. Vi har bevisst ikke ansatt juniorkonsulenter. Du jobber altså direkte med en eller flere av partnerne. Slik sikrer vi best mulig resultat for våre kunder.

Jarl Whist
Truls Nyquist
Gerhard Heiberg
Stein Aukner

Leiv L. Nergaard
Brynjulf Lomsdalen
Anders Hennum
Gudbrand Jevne

Sveinar Kildal
Hans Tormod Hansen
Jon Vidar Larsen

Våre tjenester

Strategisk rådgivning

+

Eierskap og eierstyring

+

Kapital

+

Kjøp og salg av virksomheter

+

Restrukturering av bedrifter

+

Management for hire

+

Strategisk forretningsutvikling har vært arbeidsfeltet for Norscan Partners siden etablering i 1991.

Vi bidrar til oppdragsgivernes verdiskaping gjennom toppledererfaring og nettverket vårt.

Vi leverer uavhengig og målrettet rådgivning i strategiske problemstillinger. Les mer om oss, hvordan vi jobber og hva vi kan tilby.

Aktuelle tema

Trives du med å gå opp nye spor? Dine nye kollegaer kjennetegnes ved solid leder- og styreerfaring, bred internasjonal erfaring og faglig dyktighet. Våre klienter får alltid jobbe direkte med oss som er partnere. Vår styrke ligger i at vi deler vår...
Restrukturering forbindes – og med rette – ofte med nedbemanninger, gjeldsforhandlinger, innstramminger og andre tiltak som oppfattes som negative. Når kassen er tom og kreditorene banker på døren, må det treffes tiltak som ofte kan oppleves som dramatiske. Tiden er...
Norge er velsignet med en topografi og et klima som har gjort det mulig å bygge ut en stor elektrisk infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer ca. 5 ganger mer elektrisitet pr. innbygger enn gjennomsnittet i EU. Dessuten er Norge,...

Gode bedrifter gir et godt samfunn med mennesker som trives.
Vannkraft, eierskap og ACER engasjerer mange. Det skaper politisk splittelse i alle partier, inklusive Arbeiderpartiet som gjennom år har hatt stø kurs for norsk vannkraft. Nå skaper ACER store bølger.
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.