Vi har verktøykassen for deg som er eier eller leder

Benytt deg av toppledererfaringen og nettverket til våre partnere. Få uavhengig og målrettet rådgivning til strategiske problemstillinger.

 

KONTAKT OSS 

Vi er rådgivere med strategisk forretningsutvikling som ekspertise siden 1991

Norscan er rådgivere med solid erfaring og kunnskap, og med forretningsutvikling som ekspertise. Vi bistår eiere, styrer og ledere når det trengs ekstra kompetanse eller andre ressurser. Om det er innhenting av kapital eller ressurser, håndtering av vekst eller komplekse utfordringer du/dere står ovenfor, kan våre partnere i Norscan hjelpe deg/dere. Vår styrke ligger i lang erfaring og evnen til å se hele bedriften.

Hva er NorscanPartners? 
14

PARTNERE

30

ÅRS HISTORIKK

100

KLIENTER

VårEkspertise
Strategisk rådgivning

Gjennom skiftende tider er evnen til å tilpasse seg og ta bevisste veivalg avgjørende for å lykkes. Vi hjelper deg på veien.

 

Eierskap og eierstyring

Gjennom bedriftens ulike faser, fra oppstart til generasjonsskifte, kan det være behov for bistand. Eierstyring kan være krevende for både private og offentlige eiere, og nøytral, ekstern kompetanse kan være nødvendig.

Kjøp og salg av virksomheter

Norscan tilbyr bistand ved kjøp og salg av virksomheter - ofte med utgangspunkt i en overordnet strategiprosess. Norscans styrke ligger i lang erfaring og evnen til å se hele bedriften.

Restrukturering

Evnen til å kunne tilpasse seg markedet er avgjørende for å lykkes. Vi i Norscan har omfattende erfaring med restrukturering av bedrifter, både gjennom bedriftsledelse, styreverv og management-for-hire.

Kapital

Kapitalinnhenting er et svært sentralt element i strategisk forretningsutvikling. Når er det nødvendig, og hvordan går man frem?

Interimledelse

Når omgivelsene eller interne forhold endres hurtig, kan behovet for ekstern kompetanse bli prekært. Norscan supplerer bedriftens kompetanse ved endringer i eierskap eller ved restrukturering.

BRED OG VARIERT ERFARING
GJENNOMTENKTE VEIVALG
SOLID BESLUTNINGSGRUNNLAG
VårePartnere

Vi bistår ved hjelp av ekspertise, kompetanse og erfaring.


Anders Hennum
Partner

Brynjulf Lomsdalen
Partner

Calle Andersen
Partner

Gudbrand Jevne
Partner

Hans T. Hansen
Partner

Jon Vidar Larsen
Partner

Pål Raaum
Partner

Sveinar Kildal
Partner og styreleder

Jarl Whist
Partner

Leiv L. Nergaard
Partner

Truls Nyquist
Partner

Stein Aukner
Partner

Gerhard Heiberg
Partner

Torgeir Askvig
Partner

Heidi M. Scheie
Partner

PartnerSpeak

Staten bør ut av olje

Den norske stat bør neppe ta den finansielle risikoen knyttet til å forbli en langsiktig, direkte investor i olje. Den bør avhende oljedelen av Equinor og eierandelene i oljefeltene.

Hva vil skje med kraftverdiene våre?

Norge er velsignet med en topografi og et klima som har gjort det mulig å bygge ut en stor elektrisk infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer ca. 5 ganger mer elektrisitet pr. innbygger enn...

VåreKlienter sier