StrategiskRådgivning

Gjennom skiftende tider er evnen til å tilpasse seg og ta bevisste veivalg avgjørende for å lykkes. Vi hjelper deg på veien.

Vår erfaring gir deg et forsprang
Teamet i Norscan har bred og variert erfaring fra mange bransjer og markeder, noe som gir oss innsikt og kompetanse til å forstå bedrifter av ulik karakter. Uansett hvilken bransje du er i, kan vår erfaring hjelpe deg med å ta de riktig strategiske avgjørelsene for å kunne forutse muligheter og trusler.


Mer enn bare bedriften

Vi er opptatt av å ikke bare se bedriften, men også menneskene bak. Dette gjør at vi enklere kan sette oss inn i din situasjon som eier, styre eller ledelse og gi overveid og grundig strategisk rådgivning. På denne måten kan du være sikker på at vi leverer solid beslutningsgrunnlag for oppdragsgiver.

Vi jobber etter Norscanmodellen, som sikrer en helhetlig prosess. Modellen innebærer innledende samtaler før vi utarbeider en grundig analyse av bedriften. Endringen vår og forståelsen for din bedrift sikrer at du kan føle deg trygg på jobben vi skal gjøre.

For eiere, styrer og ledelse bidrar Norscan med:


Utarbeide og/eller vudere strategiske analyser og planer.


Være samtalepartner om strategiske utfordringer.


Utarbeide beslutningsunderlag.

Gjennomføring av valgte strategier - som rådgiver, styremedlem eller innleid leder for kortere eller lengre perioder.