Strategisk rådgivning

Strategisk forståelse er viktig for gode beslutninger. Gjennom skiftende tider er evnen til å gjøre bevisste veivalg avgjørende.

Forretningsutvikling er i stor grad å ta de riktige veivalgene for store eller små bedrifter. Strategisk analyse, rådgivning og gjennomføring er kjernen i det vi tilbyr.

Bred erfaring
Norscans partnere har bred og variert erfaring fra mange bransjer og markeder. Det gir innsikt og kompetanse til å forstå bedrifter av ulik karakter og til å vurdere strategiske muligheter og trusler.

Gjennomtenkte veivalg
Vi tilbyr grundige analyser, som vi gjennomfører i tett samarbeid med klienten. Strategisk rådgivning handler om å legge til rette for kloke veivalg.

Solid beslutningsgrunnlag
I samarbeid med klienten jobber vi frem et godt beslutningsunderlag basert på fakta, fagkunnskap og erfaring, slik at den endelige og vanskelige sjefsvurderingen kan tas på et solid grunnlag.


For eierestyrer og ledelse bidrar Norscan

  • med utarbeidelse og/eller vurdering av strategiske analyser og planer
  • som samtalepartner om strategiske utfordringer
  • med å utarbeide beslutningsunderlag
  • med gjennomføring av valgte strategier – som rådgiver, styremedlem eller innleid leder for en kortere eller lengre periode
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.