Hvem er NorscanPartners?

Norscan er et rådgivingsselskap med solid erfaring og kunnskap, og med forretningsutvikling som kjerneområde. Vi bistår eiere, styrer og ledere når det trengs ekstra kompetanse. Om det er innhenting av kapital eller ressurser, håndtering av vekst eller komplekse utfordringer deg/dere står ovenfor, kan partnerne i Norscan hjelpe deg/dere.

Historie

Norscan ble etablert i 1991. I dag er det nye partnere i selskapet, men fundamentet som ble lagt med tung ledererfaring, tillitsbaserte oppdrag og stort nettverk er det vi bygger videre på. 

Norscan er i dag et integrert rådgivingsselskap med strategisk forretningsutvikling som kjerneområde. 

Partnere

Norscan Partners AS holder til på Skøyen i Oslo, og vi er i dag 14 partnere. Partnerne har toppledererfaring innen industri-og finansforetak, og samlet dekker vi de sentrale bransjene innen norsk næringsliv. Vi har et meget sterkt norsk og internasjonalt nettverk innen næringsliv, offentlig forvaltning, NGO og politikk.

Arbeidsmetode

Norscanmetoden er en velprøvd arbeidsmetode vi bruker på mange av oppdragene. Arbeidsmetoden er basert på grundige strategiske analyser, utvelgelse av team for å bistå oppdragsgiver, bredt sammensatt verktøykasse for å finne løsningen(e) og så stor tro på vår anbefaling at vi selv kan gå inn og gjennomføre oppdraget i kundens virksomhet.  

Oppdragsgivere

Våre kunder er eiere, styrer og ledelser i private og offentlig eide bedrifter. Vi er rådgivere for alt fra startups til store selskaper. Oppdragene er stort sett for norske selskaper og organisasjoner, men vi bistår også selskaper og prosjekter i USA, EU, Kina og Afrika.

Oppdragene er ofte innenfor fire områder:

De store linjene

 • Strukturelle endringer i bransjer 
 • Miljø og bærekraft
 • Strategiske veivalg
 • Nettverk og samarbeidsløsninger

 Internt i bedriften

 • Reorganisering
 • Utilfredsstillende inntjening
 • Behov for kartlegging og analyse av en vanskelig situasjon
 • Prosjektledelse og interimledelse ved endringer

M&A og generasjonsskifter

 • Salg av hele/deler av virksomheten
 • Familieeierskap, inkl. generasjonsskifte
 • Oppkjøp av hele/deler av virksomheter

Finans og kapital

 • Finansiell restrukturering
 • Rådgivning ved kapitalinnhenting

Internasjonalt nettverk

Norscan har et stort internasjonalt nettverk, som baserer seg både på personlig nivå, men også et omfattende nettverk i Europa, Amerika, Asia og Afrika - en ressurs ved forretningsutvikling, kontaktformidling og bistand til finansiering. I mange oppdrag bidrar nettverket vårt med en viktig del av tjenesteytingen til kundene våre.