Personvernerklæring Norscan AS

Behandlingsansvarlig virksomhet og kontaktopplysninger

Norscan AS er ansvarlig (behandlingsansvarlig) for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi er opptatt av våre kunder og deres personvern, og påtar oss å respektere og beskytte deres personopplysninger og privatliv i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relaterte standarder. Denne personvernerklæringen er laget for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Du kan alltid kontakte oss om du har spørsmål eller forespørsler knyttet til måten vi behandler personopplysningene dine på office@norscanas.no

Opplysninger vi samler inn om deg

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan de samles inn. Vi kan samle inn personopplysninger på følgende måter: 

Du kan, direkte eller indirekte, gi oss informasjon om deg selv i forbindelse med din bruk av våre rådgivningstjenester eller deltakelse på våre seminarer og webinarer. 

Eksempler på informasjon vi samler inn i forbindelse med disse aktivitetene: Navn, firmanavn, informasjon om hvordan du kan kontaktes, informasjon vi måtte trenge for å kunne gjennomføre arrangementer, fakturere og andre detaljer du oppgir. Vi samler også inn betalingsinformasjon i forbindelse med forretningstransaksjoner, for eksempel betalingsmetode, fakturainformasjon, kontonummer osv.

Formål og behandlingsgrunnlag for behandlingen

Informasjonen som er nødvendig for at vi skal kunne rådgi deg, samt dine økonomiske opplysninger (når det er aktuelt) er generelt påkrevd for at vi skal kunne inngå en avtale. 

Personopplysningene vi samler inn skal brukes til følgende formål:
  • Registrere deg som kunde (når det er aktuelt);
  • Gi deg informasjon og/eller tjenester du ber om og kjøper, samt tilrettelegge for fakturering; 
  • Behandle jobbsøknader (når det er aktuelt);
  • For markedsføringsformål (når det er aktuelt), for eksempel ulike kampanjer via direkte markedsføring. Du kan når som helst kontakte oss og be om at vi ikke bruker dine data til direkte markedsføring (klikk på koblingen for å avslutte abonnementet nederst i e-postmeldinger fra oss eller send en e-post til office@norscanas.no.
  • Kommunisere med deg, i stor grad gjennom meldinger knyttet til ny informasjon eller nye tjenester vi tror kan være av interesse for deg. Når loven krever det, innhenter vi samtykke fra deg før vi sender kampanjemeldinger. Du kan velge å ikke motta kampanjemeldinger som beskrevet over. 

Det er viktig for oss å verne personopplysningene dine. Når du registrerer deg for nyhetsbrev fra oss, kan du stole på at vi ikke deler e-postadressen din med noen eksterne parter eller noen utenfor Norscan AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet på meldinger fra oss ved ganske enkelt å klikke på koblingen for å avslutte abonnementet i ett av nyhetsbrevene fra oss.

Deling av personopplysninger

Norscan AS vil aldri utlevere noen opplysninger om deg til noen tredjepart, uten samtykke fra deg, med mindre loven krever det eller det er nødvendig i forbindelse med en tjeneste du har kjøpt av oss.

Overføringer til tredjeland

Vi sørger alltid for å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor dataene må behandles et sted utenfor EU/EØS og derfor må overføres dit av oss eller en av våre leverandører eller underleverandører, lover vi at vi vil foreta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for at dataene dine skal behandles sikkert og få et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som minst kan sammenlignes med beskyttelsesnivået som tilbys innenfor EU/EØS.

Vi vil kun overføre personopplysningene dine til et land, område eller en sektor i et tredjeland hvis EU-kommisjonen har besluttet at det har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Lagring

Vi vil kun lagre opplysningene dine så lenge de er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr blant annet at vi vil slette opplysninger i våre databaser når du ikke lenger bruker våre tjenester. 

Spørsmål og klager

Vi håper informasjonen over er nyttig for deg og klargjør hvorfor og hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på office@norscanas.no, eventuelt Norscan Partners AS, Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine. 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 14. juni 2019.