Eierskap og eierstyring

Gjennom alle bedriftens ulike faser, fra oppstart til generasjonsskifte, kan det være behov bistand. Eierstyring kan være krevende for både private og offentlige eiere, og nøytral, ekstern kompetanse kan være nødvendig.

 

Kompetanse og forståelse

Teamet i Norscan har erfaring fra alle sider av bordet, både som eiere, styremedlemmer og ledere. Dette gir oss en forståelse for situasjonen til alle involverte og gjør at vi kan fungere som en nøytral medvirker. 


Det stilles ofte store forventninger til god eierstyring og forvaltning blant alle involverte parter i et selskap, og vi hjelper dere med nettopp dette. Som en nøytral medvirker, bistår vi eiere, styre og administrasjon slik at de kan ta de rette valgene for bedriftens fremtid. Dette kan være i form av rådgivning i utviklingsprosesser for eierskapet, bistand i gransking av selskaper på vegne av eierne eller tilbud om kurs og seminarer i eierstyring.

 

Vi bidrar med kompetanse og nøytralitet til problemstillingene.

  • Er styrets kompetanse riktig sammensatt og relevant?
  • Er selskapets organisering og daglige ledelse riktig?
  • Er selskapet rustet for fremtidens utfordringer?
  • Er industrielle og finansielle samarbeidspartnere aktuelt?
  • Er forholdet mellom styret og eiere avklart?

 

Generasjonsskifte

Prosessen med generasjonsskifte blir ofte startet for sent. Det er en krevende prosess for eierfamiliene, og det kan derfor være lurt med en nøytral aktør. Vi har lang erfaring med håndtering av slike problemstillinger som sikrer en så sømløs prosess som mulig.

 

Vi kan bistå i hele eller deler av prosessen, fra planlegging til gjennomføring og i møte med utfordringer:

  • Finnes det nødvendig kompetanse for videreføring av virksomheten?
  • Når kan tidspunktet være optimalt?
  • Hvordan ønsker eierne å delta i styre og drift?
  • Kan/skal virksomheten deles opp?
  • Bør hele eller deler av virksomheten selges, for enklere fordeling av verdiene?