Eierskap og eierstyring

Gjennom bedriftens ulike faser, fra oppstart til generasjonsskifte, kan det være behov for bistand. For både private og offentlige eiere kan eierstyring være svært krevende. Nøytral, ekstern kompetanse er iblant nødvendig.

Eiere, styre og administrasjon kan trenge støtte. Styrearbeid krever profesjonalitet. Ethvert børsnotert, familieeid eller offentlig selskap har behov for kompetanse på eierstyring. I offentlig eide selskaper stilles det særskilt store forventinger til god eierstyring og forvaltning.

Norscans partnere har erfaring fra alle sider av bordet, både som eiere, styremedlemmer og ledere.

 • Norscan tilbyr rådgivning i utviklingsprosesser for eierskapet.
 • Norscan kan bistå i gransking av selskaper på vegne av eierne.
 • Norscan tilbyr kurs og seminarer i eierstyring.

Våre partnere bidrar med kompetanse og nøytralitet. Problemstillinger kan være:

 • Er styrets kompetanse riktig sammensatt og relevant?
 • Er selskapets organisering og daglige ledelse riktig?  
 • Er selskapet rustet for fremtidens utfordringer?
 • Er industrielle og finansielle samarbeidspartnere aktuelt?
 • Er forholdet mellom styret og eiere avklart?

Generasjonsskifte
Mange starter prosessen med generasjonsskifte for sent. Dette er krevende prosesser for eierfamiliene, og vi har lang erfaring i håndtering av slike problemstillinger.

Vi kan bistå i hele eller deler av prosessen, fra planlegging til gjennomføring. Eksempler på utfordringer:

 • Finnes det nødvendig kompetanse for videreføring av virksomheten?
 • Når kan tidspunktet være optimalt?
 • Hvordan ønsker eierne å delta i styre og drift?
 • Kan/skal virksomheten deles opp?
 • Skal hele eller deler av virksomheten selges, for enklere fordeling av verdiene?
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.