Kapital

Kapitalinnhenting er et svært sentralt element i strategisk forretningsutvikling. Når er det nødvendig, og hvordan går man frem?

Ofte er det en nær sammenheng mellom kjøp, salg og kapitalinnhenting. Norscan har kunnskap og erfaring fra en lang rekke store og små emisjoner, transaksjoner og etableringer av partnerskap.

Kapitalinnhenting og M&A kan aktualiseres ved:

  • Strategisk ekspansjon
  • Omstilling /krise
  • Partnerskap
  • Privat plassering
  • Børsnotering

Norscan kan bistå i alle faser, ofte i forbindelse med

  • å søke industrielle partnere,
  • å planlegge og bistå i rettede emisjoner,
  • å forberede og bistå med kapitalinnhenting,
  • å gjennomføre kjøps og salgsprosesser gjennom et stort nettverk i Norge og internasjonalt.

Norscan kan også være uavhengig rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter.

Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.