Kapital

Kapitalinnhenting er et sentralt element i strategisk forretningsutvikling. Når er det nødvendig, og hvordan går man frem?


Endring krever kapital

Ofte er det en nær sammenheng mellom kjøp, salg og kapitalinnhenting. Teamet i Norscan har kunnskap og erfaring fra en lang rekke store og små emisjoner, transaksjoner og etableringer av partnerskap.

Kapitalinnhenting og M&A kan aktualiseres ved strategisk ekspansjon, omstilling, partnerskap, privat plassering eller børsnotering. Vi i Norscan hjelper deg gjennom hele prosessen.


Norscan bistår i alle faser:

  • Søke industrielle partnere.
  • Planlegge og bistå i rettede emisjoner.
  • Forberede og bistå i kapitalinnhenting.
  • Gjennomføre kjøps- og salgsprosesser gjennom et stort nettverk i Norge og internasjonalt.

Norscan kan også være en uavhengig rådgiver ved kjøp og salg av virksomheter.