Restrukturering

Evnen til å kunne tilpasse seg markedet er avgjørende for å lykkes. Vi i Norscan har omfattende erfaring med restrukturering av bedrifter, både gjennom bedriftsledelse, styreverv og management for hire.

Vi vet at enhver situasjon er unik og må behandles forskjellig. Derfor utfører vi en bedriftsanalyse og holder en tett dialog med de ulike interessegruppene, alt fra eiere til långivere og kunder. Dette gjør vi for at arbeidet med restruktureringen skal gå sømløst for alle parter.

Vi kan tilby uavhengig rådgivning eller aktiv ledelse/deltakelse i restrukturering, det være seg operasjonell- og/eller finansiell restrukturering av virksomheten.

Operasjonell restrukturering

En restrukturering av bedriften kan være en god investering for å bedre bedriftens lønnsomhet og sikre en bærekraftig fremtid. 


Vi tilbyr

 • Rådgivning til eiere, styre eller ledelse.
 • Analyse av hovedproblemstillinger.
 • Modellering av fremtidsscenarioer. Hvordan skal virksomheten være etter gjennomført restrukturering?
 • Utarbeidelse av restruktureringsplan.
 • Gjennomføring av restruktureringen.
 • Management for hire.

Finansiell restrukturering

Tidlig engasjering av finansielle rådgivere kan avgjøre utfallet av en refinansiering. Norscan har omfattende erfaring fra finansiell restrukturering både fra låntagers og långivers side. 


Vi tilbyr

 • Uavhengig rådgivning til eiere, styre og ledelse.
 • Utarbeidelse av planer for kapitalstruktur eller refinansiering.
 • Stabilisering ved salg av aktiva, reforhandling av salgs-/innkjøpsavtaler og likviditetstilførsel.
 • Bistand ved egenkapitalinnhenting og med å identifisere og kontakte investorer.
 • Å identifisere nye långivere.
 • Å forhandle med långivere.
 • Dialog med alle involverte parter gjennom refinansieringsprosessen.
 • Management for hire.