Management for hire

Vi supplerer bedriftens kompetanse når det trengs. Norscan leder virksomheter i overgangsperioder og usikre perioder. Det kan eksempelvis dreie seg om eierskapsendringer eller omstrukturering av finansiell eller operasjonell art.

Når omgivelsene eller interne forhold endres hurtig, kan behovet for ekstern kompetanse bli prekært. Ofte vil det være aktuelt å leie en interimleder for en periode.

Norscan har omfattende erfaring fra restruktureringsprosesser, både fra bedriftsledelse, styreverv, og gjennom management-for-hire/interimledelse. Det kan også oppstå situasjoner der interimledelse er nødvendig uten at det er behov for restrukturering.

Enhver situasjon er unik, og må forstås. Vi er svært bevisst på tett dialog med de ulike interessegrupper (eiere, ledelse, ansatte, kunder, långivere etc.).

Norscan kan tilby aktiv ledelse/deltakelse i operasjonell- og/eller finansiell restrukturering av virksomheten, samt i andre situasjoner som aktualiserer innleie av lederkompetanse.

Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.