Interimledelse

Når omgivelsene eller interne forhold endres hurtig, kan behovet for ekstern kompetanse bli prekært. Norscan supplerer bedriftens kompetanse ved endringer i eierskap eller ved restrukturering.

Vår kompetanse, din trygghet.
Teamet i Norscan har omfattende erfaring fra restruktureringsprosesser, både fra bedriftsledelse, styreverv og gjennom management for hire. Det kan også oppstå situasjoner der interimledelse er nødvendig uten at det er behov for restrukturering. 

Norscan kan tilby aktiv ledelse og deltakelse i operasjonell og/eller finansiell restrukturering av virksomheten, samt i andre situasjoner som aktualiserer innleie av lederkompetanse.

Vi forstår situasjonen.
Enhver situasjon er unik og må forstås. Vi er svært bevisste på tett dialog med de ulike interessegruppene og ser på bedriften som en helhet.