Kjøp og salg av virksomheter

Norscan tilbyr bistand ved kjøp og salg av virksomheter – ofte med utgangspunkt i en overordnet strategiprosess. Norscans styrke ligger i lang erfaring.

Kjøp

Norscans team har gjennomført et betydelig antall oppkjøp. Gjennom forståelse av oppdragsgivers strategiske drivere kan vi tilrettelegge kjøpsprosessen fra planlegging til gjennomføring.

Våre bidrag er ofte identifisering av relevante og attraktive oppkjøpskandidater, vurdering av hvordan man best kan tilnærme seg disse og i neste omgang selve gjennomføringen av transaksjonen.

Salg

Norscans partnere har drevet frem en lang rekke salg av store og små selskaper. Du kan få hjelp med forberedelser og gjennomføring. Vårt omfattende internasjonale nettverk er ofte nyttig i slike sammenhenger.

Forberedelser
I mange tilfeller kan det ligge betydelig verdiskapning i å klargjøre bedrifter for salg. Det har Norscan mye erfaring med. Eksempelvis kan det være behov for å justere selskapets strategiske posisjonering, synliggjøre verdiene i selskapet eller gjennomgå selskapsstruktur. Samtidig bør man sikre ryddige administrative forhold og avklare eventuelle tvister eller risikoområder.

Gjennomføring
Salgsprosessen blir normalt gjennomført i regi av BCMS Norway, som er et datterselskap av Norscan. BCMS Norway driver kun med salg av selskaper, basert på et konsept utviklet av BCMS, en ledende europeisk aktør på salg av selskaper.

Nøkkelen til et vellykket salg er å skape valgmuligheter – å kunne velge kjøper og transaksjonsform. Salg av bedrifter er først og fremst en markedsføringsoppgave. BCMS bruker mye tid i tidlig fase på å identifisere kriterier for hvilke potensielle kjøpere man skal henvende seg til, samt å legge forholdene til rette for konkurranse om selskapet som skal selges.

Kjøp og salg av bedrifter skjer i økende grad over landegrensene. Vi har særlig gode forutsetninger for å identifisere utenlandske kjøpere.

BCMS Norways konsept er beskrevet på egen nettside: www.bcms.no

 

Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.