Kjøp og salg av virksomheter

Norscan tilbyr bistand ved kjøp og salg av virksomheter - ofte med utgangspunkt i en overordnet strategiprosess. Norscans styrke ligger i lang erfaring og en evne til å se hele bedriften.

 

Kjøp

Det er mange faktorer som spiller inn ved et oppkjøp, og da er det lurt å ha erfaring og kompetanse på sin side. Gjennom forståelse av oppdragsgivers strategiske drivere kan vi tilrettelegge kjøpsprosessen fra planlegging til gjennomføring. 

Våre bidrag er ofte identifisering av relevante og attraktive oppkjøpskandidater, vurdering av hvordan man best kan tilnærme seg disse og i neste omgang selve gjennomføringen av transaksjonen.

 

Salg

Salg av virksomheter er en kunst, hvor kompetanse og et solid nettverk spiller en viktig rolle. Norscans partnere har drevet frem en lang rekke salg av store og små selskaper, og vi kan bistå deg gjennom hele prosessen - fra forberedelser til gjennomføring. 

Kjøp og salg av bedrifter foregår i økende grad over landegrensene, og det er derfor viktig å ha et solid internasjonalt nettverk. Vi samarbeider med BCMS, som er en av verdens største rådgivere for private eiere ved salg av bedrifter på det internasjonale markedet. Det gir oss tilgang til et stort utvalg av mulige kjøpere over hele verden.

Forberedelser

Gjennom kompetanse og erfaring kan det ligge betydelig verdiskapning i å klargjøre bedrifter for salg. Justering av selskapets strategiske posisjonering, synliggjøring av verdiene i selskapet og gjennomgang av selskapsstruktur er noen av faktorene som spiller inn. Samtidig bør man sikre ryddige administrative forhold og avklare eventuelle tvister eller risikoområder. Eiere, ledelse og bedrift må alle være like godt forberedt på et salg før en prosess iverksettes.

Gjennomføring

Når forberedelsene av bedriften er gjort, er salget først og fremst en markedsføringsoppgave. Vi bruker derfor tid på å identifisere kriterier for hvilke kjøpere vi skal henvende oss til før vi går ut i markedet, slik at salgsfremlegget er tilpasset den eventuelle kjøperen - for ingen kjøpere er like.

I startfasen går vi bredt ut til et stort antall, nøye utvalgte, mulige kjøpere. Det vil skape konkurranse i prosessen og gi selgerne alternativer å velge mellom. Ved verdsettelsen av selskapet gjør vi en analyse av hvilke verdier bedriften kan skape for kjøperen. 

Vår strukturerte salgsprosess som er utviklet på basis av et stort antall transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt, sikrer et best mulig resultat for selger.