Hvordan oppnå et best mulig resultat når bedriften skal selges

Av Anders Hennum

Planlegger du å selge bedriften din? Har du vurdert hvem den mest sannsynlige kjøperen kunne være?

Det vil ofte være naturlig å tenke på en lokal konkurrent, eller en større bedrift som opererer innenfor omtrent det samme området som deg selv.

Vi har mange ganger erfart at den mest attraktive kjøperen opererer en komplementær virksomhet til din egen.

I stadig økende grad ser vi også at våre oppdragsgivere selger til utenlandske kjøpere som kan ha et litt annet fokus og en annen plassering i verdikjeden enn du selv har.

Alle bransjer er forskjellige, og hovedbegrunnelsen for oppkjøp er typisk vekst, ønske om nye kunder og ønske om spesialisert kompetanse.

Norscan Partners har arbeidet som rådgiver ved salg og kjøp av virksomheter i mange år.

Vi samarbeider også med internasjonale rådgivere, noe som gjør at vi er i god stand til å kontakte og identifisere utenlandske kjøpere.

Vi har laget et nytt webinar om hva som skal til for å lykkes og sikre et best mulig resultat ved gjennomføring av en salgsprosess.

Det er viktig å være i aktiv kontakt med mange mulige kjøpere med en tydelig strategisk interesse, og sørg for at det er konkurranse hele veien i prosessen.

Dersom du ønsker å høre mer om dette og få råd og tips om salg av virksomheter, kan du følge vårt webinar ved å klikke på denne linken:
Webinar om hvordan oppnå et best mulig resultat når bedriften skal selges.