Skreddersydde tjenester fra erfarne ledere

Vi tilbyr et relevant og bredt spekter av tjenester for ulike bransjer, forretningsfaser, caser og strategier. Les mer om tjenestene i menyen til høyre.

Når kan vi bistå?

Når du trenger ekstern hjelp til..

 • Vurdering av videre eierskap
 • Vanskelige generasjonsskifter i små og store selskaper
 • Endringsprosesser ved utilfredsstillende inntjening
 • Tilpasninger ved strukturelle endringer i bransjen
 • Forretningsmessig granskning

..får du erfarne partnere som bistår med

 • Analyse av selskapet
 • Bransjeanalyser
 • Strategiutforming
 • Rådgivning til ledergruppen og topplederen
 • Reorganisering
 • Eierskapsvurderinger
 • Salg av selskaper
 • Finansiering
 • Nye muligheter og oppkjøp
 • Management for hire / interimledelse
 • Styrearbeid og styreposisjoner

Våre klienter er som oftest

 • Eier, styret eller ledelsen
 • Mellomstore og mindre bedrifter og organisasjoner
 • Store bedrifter med virksomhet utenfor kjernen eller som erverver kompletterende virksomhet
 • Private Equity fond
 • Statlig virksomhet, fylkeskommuner og kommuner
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.