Selected References

Anfi del Mar/Anfi Gruppen

Strategi
Bakgrunn

To av Norscans partnere har arbeidet i ledende stillinger i Anfi del Mar på Gran Canaria som henholdsvis CEO og CFO, og har på denne bakgrunn etablert et langsiktig samarbeid med de norske eierinteressene som eier 50 % av selskapene i Anfi Gruppen gjennom selskapene Cricetus NV og Anfi International BV.

Bidrag

Norscan er engasjert som rådgiver for Anfi International og er representert i styret i Anfi selskapene.

Contact us

Lurer du på noe annet? La oss prate sammen! Ring oss på +47 123 45 678 eller send en epost til oss på .