Referanseprosjekter

Våre klienter har fått variert bistand innen strategieierskap, kapital, M&Arestrukturering og management for hire.

Norscan har:

  • Analysert og strukturert generasjonsskifter både finansielt og eierskapsmessig.
  • Gjennomført prosesser med etablering av ny strategisk plattform for retail og omdanning fra franchise til en integrert kjede.
  • Levert bistand for å kapitalisere for oppkjøp.
  • Bistått med en rekke strukturerte søke- og salgsprosesser, identifikasjon av industrielle og finansielle samarbeidspartnere, samt rettede emisjoner baserte på strategiske analyser.
  • Gjennomført restrukturering av organisasjoner gjennom interimledelse og strategisk rådgivning.
  • Gjort granskingsarbeid på vegne av eiere, forbedringsarbeid for både eiere, styret og ledelse.

Utvalgte klienter og prosjekter

Advokatfirmaet Grette
Aker
AL Industrier
Alpinco
Anfi del Mar
Avfall Norge
BAMA
Blom
Blåkors
Boen Parkett
DNV GL
Dr. techn. Olav Olsen
Eiendomskreditt
Fosen
Gårdpass
Hadeland Energi/Glitre
Høegh LNG
Innovasjon Norge
Johan G Olsen
Joma International
Jotne Industrier
Lyng-gruppen
Malthus
Memira
Mesta
Nerlien Mezanski
Mika
MyBank
NEAS
Nordea
Nærings- og fiskeridep (Aker Solutions)
Nærings- og fiskeridep (SAS)
OBOS
Oras
Petter Olsen
Reiten&Co
Rieber
Safe Deposit Bank
Saferoad
Sector Alarm
Storebrand
Storebrand Bank
Sundli-gruppen
Synsam
Telenor – Otrum
Telenor – Startsiden
Telenor – Transacty
Tind Spekevarer
Tor Dahl
Transmeca
Troms Kraft
Urmaker Bjerke

Bransjer

Vi dekker de aller fleste bransjer og problemstillinger. Nedenfor til venstre ser du et mindre utvalg av våre klienter gjennom mange år.

Gjennom våre partneres lange erfaring som toppledere i sentrale norske og internasjonale bedrifter, har vi kunnskap og kompetanse som omfatter alle sentrale bransjer i Norge. Vi vil fremheve:

- Olje og gass
- Havbruk
- Kraft
- Finans og M&A
- Bygg og anlegg
- Industri
- Varehandel
- Konsulentvirksomheter
- IT og media

Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.