Pål Raaum

Partner
Lic oec HSG, Universitetet i St. Gallen, Sveits

Med erfaring som administrerende direktør for Realkreditt, Carnegie, Nærings-Invest og andre norske og internasjonale selskaper, har Raaum opparbeidet betydelig erfaring innen finans, M&A, Privat Equity, forvaltning og fast eiendom. Erfaring, arbeids- og interesseområder spenner videre over entrepenørskap, internasjonal ledelse, bærekraft og Corporate Governance. 

I perioden 2003 - 2014 var Raaum Senior Partner i ProCorp ASA. I 2006 grunnla han PRE Managment og er styreformann for PRE Management China AS (Pre China) og PRE Management Bolig AS (PRE Bolig). 

PRE China forvalter tre norske Fond i Fond som er investert i 5 kinesiske PE fond. Pre China forvalter ca NOK 3 mrd på vegne av norske investorer. PRE Bolig utvikler 9 boligprosjekter med ca 450 boenheter til samlet salgs verdi NOK 2,3 mrd på østlandsområdet.

I 2016 ble Raaum nominert av Norfund (Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) til vervet som styreforman for Angolan Capital Partner (ACP). ACP er et internasjonal investerings-selskap i Angola og Vest-Afrika, hvor Norfund har betydelig eierandel og interesser. 

In 2018 ble Raaum utnevnt som spesialrådgiver for det Østerriske Finansdepartementet. Raaum deltok i arbeidet med å omstrukturere Østerisk forvaltning av eierinteresser i næringssammenheng. Ca Euro 40 mrd av varierte interesser ble lagt inn under forvaltning av et nyopprette forvaltningsselskap ÖBAG. Raaum ble i 2019 utnevnt som medlem av Statsfondets investeringskomite. 

I juni 2020 tiltrådte Raaum som partner i Norscan Partners AS.

E-mail:
Mobil: +47 920 10 010
Jarl Whist
Truls Nyquist
Gerhard Heiberg
Stein Aukner

Leiv L. Nergaard
Brynjulf Lomsdalen
Anders Hennum
Gudbrand Jevne

Sveinar Kildal
Hans Tormod Hansen
Jon Vidar Larsen
Pål Raaum

Calle Andersen
Ørjan Helland
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.