Internasjonalt nettverk

I oppdrag for kunder benytter vi vårt nettverk. Både på personlig nivå og som selskap har vi et omfattende nettverk i Europa, Amerika, Asia og Afrika – en ressurs ved forretningsutvikling, kontaktformidling og bistand til finansiering.

Nedenfor omtaler vi spesifikt to viktige partnere i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter, som er et av våre sentrale tjenesteområder.

Større transaksjoner

Norscan Partners har avtale med Greenhill om et samarbeid knyttet til store transaksjoner. Disse vil normalt involvere norske virksomheter eller virksomheter eller bransjer som Norscan har særlig god kjennskap til gjennom sitt nettverk.

Greenhill & Co er en uavhengig, global investeringsrådgiver som fokuserer på store internasjonale transaksjoner innen M&A, finansiering, restrukturering og kapitalreising. Greenhill har kontorer i New York, London, Frankfurt, Sao Paulo, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Chicago, Houston, Los Angeles, Melbourne og San Francisco.

Besøk Greenhills hjemmeside

Mindre transaksjoner

For salg av små- og mellomstore bedrifter (SMB) har Norscan Partners etablert en egen virksomhet, BCMS Norway, i et datterselskap som kun driver med dette. Gjennom denne virksomheten er vi partner med den internasjonalt ledende aktøren BCMS, som står for salg av rundt 100 selskaper i året.

Markedsføring og salg er viktig når man skal finne nye eiere til et selskap, og Norscan Partners sammen med BCMS bruker mye tid i tidlig fase på å identifisere kriterier for hvilke typer potensielle kjøpere man skal henvende seg til og å legge forholdene til rette for å skape konkurranse om selskapet som skal selges. Dessuten har vi særlig gode forutsetninger for å identifisere utenlandske kjøpere.

Besøk BCMS Norways hjemmeside

BCMS Norway og Greenhill er sentrale deler av vårt formelle, internasjonale nettverk. I mange sammenhenger bidrar nettverket vårt med en viktig del av tjenesteytingen til kundene våre.

Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.