Calle Andersen

Partner
Murmester NML

De siste 20 årene har Calle jobbet med bolig, næring, og destinasjonsutvikling samt ledelse nasjonalt og internasjonalt med overvekt av Management for Hire oppdrag. Noen år i politikken og næringslivsorganisasjoner har gitt ham erfaring og kunnskap om samspillet mellom utvikler og kommunal saksbehandling / politikk og et bredt kontaktnett. 

Calle har mer en 35 års erfaring fra byggebransjen, eiendomsutvikling og ledelse. Han er fjerde generasjons murmester, men startet sin egen håndverksbedrift på 80 tallet som siden år 2000 har stått på egne ben. Calle er fortsatt største aksjonær og styreleder.   

Han har erfaring fra reiselivsbransjen operativt og fra  utvikling, organisasjonsledelse og etablering av nye virksomheter (i tillegg til hans private gründererfaring) i Norge og utenlands.    

Medlem kommunestyret Bærum, diverse verv innen Høyre samt NHO´s hovedstyre og NHO Oslo og Akershus. 

Tidligere daglig leder i Calle Andersen AS Murmester, Ullern Allé 41 AS, Norder i Viken AS, Ramme Eiendom, Terra Fortunata SA og Propidades Olsen SA. 

Utvalgte nåværende styreverv: CABB Holding AS, CABB eiendom AS, Terra Fortunata SA, Calle Andersen AS Murmester.

E-mail:
Mobil: +47 915 51 380
Jarl Whist
Truls Nyquist
Gerhard Heiberg
Stein Aukner

Leiv L. Nergaard
Brynjulf Lomsdalen
Anders Hennum
Gudbrand Jevne

Sveinar Kildal
Hans Tormod Hansen
Jon Vidar Larsen
Pål Raaum

Calle Andersen
Ørjan Helland
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.