Verdier – verdsettelse av naturen vår

Gode bedrifter gir et godt samfunn med mennesker som trives.

Gjennom mange år har arbeidet mitt vært å bidra til å skape, få frem eller å ta vare på verdier slik at dette blir verdier i målbar forstand. Dette har skjedd i samarbeid med eiere og ledere av bedrifter for å videreutvikle disse for utvikling og vekst og tidvis også i forbindelse med salg eller fusjon av virksomheter.

Ofte kommer det frem verdier som er helt annerledes enn de man kan se av de rene regnskaper. Det kan dreie som varemerker, ny og spennende teknologi, endret markedsadferd eller spesielle konkurransesituasjoner som gjør at en pris eller en verdsettelse går langt utover det regnskapene skulle tilsi.

Skjulte eller også situasjonsbestemte verdier finnes overalt. Tradisjonelt snakket man om skjulte «reserver» og noe av poenget var da at de skulle være skjulte til man eventuelt fikk bruk for dem enten ved salg av bedriften, børsnotering, fusjon eller får å skaffe et lån.

På samme måte er de samfunnsmessige verdier ofte skjulte. Det kan være vanskelig å tallfeste disse når man skal ha bruk for dem i politikk eller samfunnsregnskap. Enda vanskeligere er de menneskelige verdier.

Litt forundret ble jeg imidlertid på verdifronten etter Norges fantastiske innsats under vinter OL som ble etterfulgt av det fantastiske været mange av oss fikk oppleve i påsken. Jeg leste i avisen at det nye på verdifronten nå skal være en helhetlig verdsettelse av naturen. Hvilke verdier må det ligge i den norske natur og terreng som skaper slike resultater og gir en slik glede over flott påskevær?

Det lett å fatte at fin natur og god bruk av denne gir gode helseeffekter gjennom sunn rekreasjon. Det er lett å fatte at flott natur riktig utviklet gir store verdier for kommuner og private i turistsammenheng. Det er faktisk slik at fremsynte økonomer utvikler nå modeller for naturregnskap som vil kunne brukes i miljø og klimaarbeidet. FN og Verdensbanken skal være ledende på dette.

Jeg synes dette er spennende og kanskje også på høy tid. Jeg vil også anta at dette blir regnskap som andre regnskap. De må brukes med forsiktighet og at god bruk vil kreve innsikt - kanskje spesiell innsikt for ikke å misbruke denne type regnskap.

Helhetlig verdsettelse av naturen skaper igjen et behov for både åpne og skjulte verdier da naturkapitalen sikkert vil fremstå svært ulikt for mange oss, avhengig av bruk og kjærlighet til denne. Dette blir spennende det å følge fremover!


Jarl Whist
E-mail:
Mobil: 906 29 380
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.