Aktuelt


Gudbrand Jevne
E-mail:
Mobil: 916 24 200
Når rammebetingelsene i økonomien blir usikre, skaper det usikkerhet om prisingen av bedrifter. Finnes det en kjøper? Hvordan «timer» du et salg riktig, og hvordan får du et godt resultat? En viktig forutsetning er å være godt forberedt.
Leiv L. Nergaard
Den norske stat bør neppe ta den finansielle risikoen knyttet til å forbli en langsiktig, direkte investor i olje. Den bør avhende oljedelen av Equinor og eierandelene i oljefeltene.
Midt under et jordskjelv av samfunnsmessige prøvelser skapt av korona-krise og sammenbrudd i oljeprisen, har vi de siste dagene opplevet å få innsyn i hvordan Norges største selskap, Equinor, over en mangeårs periode har gjort store, feilslåtte olje- og gassinvesteringer...

Trives du med å gå opp nye spor? Dine nye kollegaer kjennetegnes ved solid leder- og styreerfaring, bred internasjonal erfaring og faglig dyktighet. Våre klienter får alltid jobbe direkte med oss som er partnere. Vår styrke ligger i at vi deler vår...
Restrukturering forbindes – og med rette – ofte med nedbemanninger, gjeldsforhandlinger, innstramminger og andre tiltak som oppfattes som negative. Når kassen er tom og kreditorene banker på døren, må det treffes tiltak som ofte kan oppleves som dramatiske. Tiden er...
Norge er velsignet med en topografi og et klima som har gjort det mulig å bygge ut en stor elektrisk infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer ca. 5 ganger mer elektrisitet pr. innbygger enn gjennomsnittet i EU. Dessuten er Norge,...
Vil du ta neste steg?

Ta en uforpliktende prat med oss. Ring en av våre partnere eller send e-post til . La oss vurdere dine muligheter og utfordringer.